ยินดีต้อนรับเข้าสู่ "ระบบสนับสนุนใบอนุญาตผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ตามประกาศ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ "


เข้าสู่ระบบ
  Username
  Password
  


ผู้ประกอบการสามารถสมัครใช้งานหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่
สำนักกำกับพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
โทร 0 2951 0000,0 2589 9850-8 ต่อ 99189, 98106-7, 98066
ในวันและเวลาราชการ
©2016 สำนักกำกับพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์